Blog - strona 2

Błędy popełniane podczas eksploatacji, które pogarszają kondycję regałów metalowych

Błędy popełniane podczas eksploatacji, które pogarszają kondycję regałów metalowych

Wpływ na kondycję regałów magazynowych ma wiele czynników. Na pierwszym miejscu wymienia się warunki panujące w magazynach. Wśród nich warto wspomnieć o temperaturze powietrza, poziomie wilgotności czy też ekspozycji na działanie szkodliwych substancji chemicznych. Równie ważna okazuje się właściwa eksploatacja. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że przyczyną pogorszenia stanu

Kto jest uprawniony do demontażu regałów magazynowych?

Kto jest uprawniony do demontażu regałów magazynowych?

Regały magazynowe przystosowane są do wieloletniej eksploatacji. Nie oznacza to jednak, że nie ulegają uszkodzeniom. Naprawa niektórych nieprawidłowości może wiązać się nawet z koniecznością ich demontażu. Taka rozbiórka bywa ryzykowna, dlatego co do zasady nie powinno się jej podejmować bez stosownego przeszkolenia. Niezależnie od tego, czy mowa o demontażu części lub całości regałów metalowych,

Czy naprawa regałów magazynowych się opłaca?

Czy naprawa regałów magazynowych się opłaca?

Regały magazynowe, choć trwałe i odporne na obciążenia, w czasie eksploatacji mogą ulegać uszkodzeniom. Na ich korzyść nie działa też czas. Na zużycie komponentów konstrukcji wpływają warunki panujące w magazynach takie jak m.in. wysoka wilgotność powietrza. Wszelkie usterki nie oznaczają jednak, że regały nie nadają się do dalszego użytku i zawsze wymagają wymiany

Jak wzmocnić konstrukcje regałów metalowych?

Jak wzmocnić konstrukcje regałów metalowych?

Regały metalowe cechuje duża trwałość i odporność na zniszczenia. Nie oznacza to jednak, że tego rodzaju konstrukcje wraz z upływem czasu nie mogą ulegać osłabieniu. Przyczyn ich destabilizacji może być kilka. Najbardziej znane są jednak uszkodzenia spowodowane nieprawidłową eksploatacją. Zaniedbania w zakresie przeglądów technicznych, uderzenia wózkami widłowymi lub nieodpowiednie

Jakie czynności wchodzą w zakres specjalistycznej naprawy regałów magazynowych?

Jakie czynności wchodzą w zakres specjalistycznej naprawy regałów magazynowych?

Codzienna eksploatacja regałów magazynowych prędzej czy później prowadzi do stopniowego zużywania ich komponentów. Stabilności i bezpieczeństwu użytkowania takich konstrukcji zagrażają również uszkodzenia mechaniczne. Problemem nierzadko bywają też niewłaściwe warunki eksploatacji w obiekcie. W ich efekcie dochodzi do osłabienia konstrukcji, co stanowi realne zagrożenie dla pracowników i przechowywanych ładunków.

Gdzie sprawdzają się regały paletowe?

Gdzie sprawdzają się regały paletowe?

Porządek w magazynie nie tylko zwiększa efektywność pracy, ale ma także nieocenione znaczenie dla bezpieczeństwa. Mowa w tym przypadku zarówno o bezpieczeństwie przechowywanych ładunków, jak i pracowników, którzy na co dzień przebywają na terenie magazynu. W organizacji przestrzeni magazynowej istotną rolę odgrywają właściwie dobrane i odpowiednio zamontowane regały metalowe. Wśród nich popularnością cieszą się

Dlaczego warto skorzystać z pomocy fachowców przy montażu regałów metalowych?

Dlaczego warto skorzystać z pomocy fachowców przy montażu regałów metalowych?

Dobra organizacja przestrzeni w magazynach wymaga zastosowania rozwiązań, dzięki którym na dostępnej powierzchni uda się zmieścić, jak najwięcej towarów. Jednym z nich jest m.in. montaż regałów metalowych, które umożliwiają piętrowe przechowywanie nawet ciężkich ładunków. I choć pozornie ich instalacja nie wydaje się skomplikowana, lepiej, gdy odbywa się pod okiem

Jakie komponenty regałów metalowych najczęściej się psują?

Jakie komponenty regałów metalowych najczęściej się psują?

Regały metalowe są trwałe i stabilne, jednak nie oznacza to, że nie ulegają uszkodzeniom. Ich konstrukcje mogą naruszać np. zderzenia z wózkami widłowymi czy niewłaściwie rozlokowane obciążenia. Na ich niekorzyść działają też upływ czasu oraz niekorzystne warunki panujące w magazynach. Obowiązek poddawania ich regularnym przeglądom wydaje się więc w pełni uzasadniony. To właśnie podczas

Prawo a konieczność przeprowadzania przeglądów technicznych regałów magazynowych

Prawo a konieczność przeprowadzania przeglądów technicznych regałów magazynowych

Okresowe przeglądy regałów magazynowych wykonuje się z kilku powodów. Przede wszystkim mają na celu ocenę stanu technicznego takich konstrukcji oraz wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, które mogłyby zaważyć na ich funkcjonalności. Kontrole są ważne m.in. ze względów bezpieczeństwa. Zgodnie z przepisami zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w miejscu pracy jest obowiązkiem każdego

Jakie czynności obejmuje okresowa kontrola regałów magazynowych?

Jakie czynności obejmuje okresowa kontrola regałów magazynowych?

Okresowe kontrole regałów magazynowych mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i ograniczenie ryzyka wypadków w miejscach pracy. Oprócz tego są również ważne dla przedłużenia żywotności konstrukcji regałów oraz zapobiegania ich uszkodzeniom. Konieczność zlecania przeglądów uprawnionym jednostkom wynika także z obowiązku, jaki nakłada na pracodawców m.in. Kodeks