Blog - strona 3

Samodzielny demontaż regałów magazynowych – czy to bezpieczne?

Samodzielny demontaż regałów magazynowych – czy to bezpieczne?

Powodów demontażu regałów magazynowych może być wiele. Do najpopularniejszych z nich zalicza się reorganizację lub przeniesienie magazynu. Niekiedy demontaż może być też wynikiem wymiany uszkodzonych elementów lub całych wyeksploatowanych regałów na nowe. Niezależnie jednak od tego, co jest przyczyną demontażu, należy pamiętać, że podczas wykonywania tej czynności

Z jakich powodów należy regularnie serwisować regały magazynowe?

Z jakich powodów należy regularnie serwisować regały magazynowe?

Regały magazynowe wykonuje się z trwałych materiałów, które są odporne na uszkodzenia oraz obciążenia. W czasie codziennej eksploatacji może jednak dochodzić do sytuacji, w których ich stateczność zostanie naruszona. Powodem tego mogą być np. uszkodzenia mechaniczne lub przeciążenia struktury. Na kondycję regałów wpływają także takie czynniki jak np. warunki panujące

Kto może dokonać okresowego przęglądu regałów magazynowych?

Kto może dokonać okresowego przęglądu regałów magazynowych?

Zgodnie z przepisami BHP obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Właściciele zakładów produkcyjnych lub magazynów odpowiadają nie tylko za dostęp do środków ochrony osobistej, ale także za stan techniczny maszyn i urządzeń. Wśród ich powinności znaleźć można też konieczność regularnego przeprowadzania przeglądów regałów magazynowych. Częstotliwość

Na czym polega przegląd techniczny regałów wysokiego składowania?

Na czym polega przegląd techniczny regałów wysokiego składowania?

Obowiązek przeprowadzania przeglądów technicznych regałów magazynowych wynika z Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przestrzeganie przepisów pozwala uniknąć konsekwencji prawnych i finansowych, niemniej w tym przypadku konieczność serwisowania regałów powinna wynikać przede wszystkim z troski

Jak często należy przeprowadzać przeglądy regałów magazynowych?

Jak często należy przeprowadzać przeglądy regałów magazynowych?

Regały magazynowe zwykle są intensywnie eksploatowane. W wyniku ich codziennego użytkowania może dochodzić do uszkodzeń. W przypadku wyposażenia magazynów nawet nieznaczne usterki mogą być brzemienne w skutki. Zniszczenie przechowywanych materiałów i co się z tym wiąże również straty finansowe bądź ryzyko uszczerbku na zdrowiu pracowników to najważniejsze z nich. Aby zapobiec

Jakie rodzaje regałów montuje się w magazynach?

Jakie rodzaje regałów montuje się w magazynach?

Magazyny, składy, centra logistyczne, zakłady produkcyjne, archiwa, chłodnie – trudno wyobrazić sobie takie miejsca bez regałów. I to różnych regałów, bo przecież nie jest tak, że na rynku dostępny jest tylko jeden rodzaj, zdolny sprostać wszelkim potrzebom w każdych warunkach. Przyjrzyjmy się więc klasyfikacji regałów magazynowych.

Gdzie warto zamontować regały metalowe?

Gdzie warto zamontować regały metalowe?

Regały metalowe wyróżnia duża trwałość i odporność na działanie różnorodnych czynników takich jak np. wahania temperatury czy wilgoć. Tego rodzaju meble wykazują też odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz kontakt z substancjami chemicznymi. Regały metalowe cechuje również wytrzymałość na obciążenia, co sprawia, że można wykorzystywać je do przechowywania przedmiotów o różnej, nierzadko dużej wadze.

Regały magazynowe a bezpieczeństwo

Regały magazynowe a bezpieczeństwo

Korzystanie z regałów magazynowych jest niezbędne w przypadku wszystkich firm, które zajmują się logistyką lub przechowują większe ilości towarów na własne potrzeby. Regały paletowe lub wspornikowe dają możliwość optymalnego wykorzystania przestrzeni, jednocześnie ich eksploatacja wymaga ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa z uwagi na zagrożenia, jakie są z nią

Kiedy należy przeprowadzić serwis regałów magazynowych?

Kiedy należy przeprowadzić serwis regałów magazynowych?

Regały magazynowe służą do przechowywania dużej ilości ładunków na znacznej wysokości. Ze względu na konieczność zachowania pełnego bezpieczeństwa muszą więc być utrzymywane w dobrym stanie technicznym. By było to możliwe, każda firma eksploatująca urządzenia tego rodzaju, powinna zadbać o profesjonalny serwis regałów magazynowych. Przekonajmy się, dlaczego będzie on konieczny. Jak