Blog - strona 3

Gdzie sprawdzają się regały paletowe?

Gdzie sprawdzają się regały paletowe?

Porządek w magazynie nie tylko zwiększa efektywność pracy, ale ma także nieocenione znaczenie dla bezpieczeństwa. Mowa w tym przypadku zarówno o bezpieczeństwie przechowywanych ładunków, jak i pracowników, którzy na co dzień przebywają na terenie magazynu. W organizacji przestrzeni magazynowej istotną rolę odgrywają właściwie dobrane i odpowiednio zamontowane regały metalowe. Wśród nich popularnością cieszą się

Dlaczego warto skorzystać z pomocy fachowców przy montażu regałów metalowych?

Dlaczego warto skorzystać z pomocy fachowców przy montażu regałów metalowych?

Dobra organizacja przestrzeni w magazynach wymaga zastosowania rozwiązań, dzięki którym na dostępnej powierzchni uda się zmieścić, jak najwięcej towarów. Jednym z nich jest m.in. montaż regałów metalowych, które umożliwiają piętrowe przechowywanie nawet ciężkich ładunków. I choć pozornie ich instalacja nie wydaje się skomplikowana, lepiej, gdy odbywa się pod okiem

Jakie komponenty regałów metalowych najczęściej się psują?

Jakie komponenty regałów metalowych najczęściej się psują?

Regały metalowe są trwałe i stabilne, jednak nie oznacza to, że nie ulegają uszkodzeniom. Ich konstrukcje mogą naruszać np. zderzenia z wózkami widłowymi czy niewłaściwie rozlokowane obciążenia. Na ich niekorzyść działają też upływ czasu oraz niekorzystne warunki panujące w magazynach. Obowiązek poddawania ich regularnym przeglądom wydaje się więc w pełni uzasadniony. To właśnie podczas

Prawo a konieczność przeprowadzania przeglądów technicznych regałów magazynowych

Prawo a konieczność przeprowadzania przeglądów technicznych regałów magazynowych

Okresowe przeglądy regałów magazynowych wykonuje się z kilku powodów. Przede wszystkim mają na celu ocenę stanu technicznego takich konstrukcji oraz wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, które mogłyby zaważyć na ich funkcjonalności. Kontrole są ważne m.in. ze względów bezpieczeństwa. Zgodnie z przepisami zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w miejscu pracy jest obowiązkiem każdego

Jakie czynności obejmuje okresowa kontrola regałów magazynowych?

Jakie czynności obejmuje okresowa kontrola regałów magazynowych?

Okresowe kontrole regałów magazynowych mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i ograniczenie ryzyka wypadków w miejscach pracy. Oprócz tego są również ważne dla przedłużenia żywotności konstrukcji regałów oraz zapobiegania ich uszkodzeniom. Konieczność zlecania przeglądów uprawnionym jednostkom wynika także z obowiązku, jaki nakłada na pracodawców m.in. Kodeks

Samodzielny demontaż regałów magazynowych – czy to bezpieczne?

Samodzielny demontaż regałów magazynowych – czy to bezpieczne?

Powodów demontażu regałów magazynowych może być wiele. Do najpopularniejszych z nich zalicza się reorganizację lub przeniesienie magazynu. Niekiedy demontaż może być też wynikiem wymiany uszkodzonych elementów lub całych wyeksploatowanych regałów na nowe. Niezależnie jednak od tego, co jest przyczyną demontażu, należy pamiętać, że podczas wykonywania tej czynności

Z jakich powodów należy regularnie serwisować regały magazynowe?

Z jakich powodów należy regularnie serwisować regały magazynowe?

Regały magazynowe wykonuje się z trwałych materiałów, które są odporne na uszkodzenia oraz obciążenia. W czasie codziennej eksploatacji może jednak dochodzić do sytuacji, w których ich stateczność zostanie naruszona. Powodem tego mogą być np. uszkodzenia mechaniczne lub przeciążenia struktury. Na kondycję regałów wpływają także takie czynniki jak np. warunki panujące

Kto może dokonać okresowego przęglądu regałów magazynowych?

Kto może dokonać okresowego przęglądu regałów magazynowych?

Zgodnie z przepisami BHP obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Właściciele zakładów produkcyjnych lub magazynów odpowiadają nie tylko za dostęp do środków ochrony osobistej, ale także za stan techniczny maszyn i urządzeń. Wśród ich powinności znaleźć można też konieczność regularnego przeprowadzania przeglądów regałów magazynowych. Częstotliwość

Na czym polega przegląd techniczny regałów wysokiego składowania?

Na czym polega przegląd techniczny regałów wysokiego składowania?

Obowiązek przeprowadzania przeglądów technicznych regałów magazynowych wynika z Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przestrzeganie przepisów pozwala uniknąć konsekwencji prawnych i finansowych, niemniej w tym przypadku konieczność serwisowania regałów powinna wynikać przede wszystkim z troski

Jak często należy przeprowadzać przeglądy regałów magazynowych?

Jak często należy przeprowadzać przeglądy regałów magazynowych?

Regały magazynowe zwykle są intensywnie eksploatowane. W wyniku ich codziennego użytkowania może dochodzić do uszkodzeń. W przypadku wyposażenia magazynów nawet nieznaczne usterki mogą być brzemienne w skutki. Zniszczenie przechowywanych materiałów i co się z tym wiąże również straty finansowe bądź ryzyko uszczerbku na zdrowiu pracowników to najważniejsze z nich. Aby zapobiec