Blog - strona 6

Na czym polega serwis regałów metalowych?

Na czym polega serwis regałów metalowych?

Utrzymywanie regałów magazynowych w dobrym stanie technicznym jest obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa, które z nich korzysta. Zgodnie z zasadami opisanymi w normie PN-EN 15635:2010 Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania istnieje obowiązek regularnego wykonywania przeglądów w celu wychwycenia wszelkich uchybień, które mogą stanowić potencjalne

Czy każdy regał metalowy można naprawić?

Czy każdy regał metalowy można naprawić?

Regały magazynowe przenoszą duże obciążenia związane z masą zgromadzonych na nich towarów. Podczas codziennej eksploatacji są też narażone na działanie różnych czynników zewnętrznych. Poszczególne elementy mogą zostać uszkodzone przez uderzenie składowanego towaru czy jego opakowania. Najczęściej dochodzi jednak do zniszczeń powodowanych przez uderzenia urządzeń transportu bliskiego wykorzystywanych w magazynie.

Certyfikaty gwarantujące rzetelną kontrolę regałów magazynowych

Certyfikaty gwarantujące rzetelną kontrolę regałów magazynowych

Regały magazynowe to urządzenia, w przypadku których dobry stan techniczny całej konstrukcji decyduje nie tylko o możliwości efektywnego składowania różnych towarów, ale również o bezpieczeństwie ich obsługi. Procesy logistyczne związane z gospodarką magazynową wymagają stosunkowo częstego przemieszczania przechowywanych towarów. Zwykle wymaga to zarówno poruszania się w ciągach pieszo-jezdnych między poszczególnymi konstrukcjami

Komu zlecić demontaż regałów magazynowych?

Komu zlecić demontaż regałów magazynowych?

Systemy regałów magazynowych to często dość skomplikowane konstrukcje, które są mocno rozbudowane, mają dużą wysokość i sporą masę. Jako urządzenia, które służą do przechowywania znacznych ilości towarów o dużym ciężarze, muszą one być traktowane w specjalny sposób, gdyż ich uszkodzenia lub nieprawidłowa eksploatacja mogą być przyczyną niebezpiecznych

Czy montaż regałów metalowych jest trudny?

Czy montaż regałów metalowych jest trudny?

Regały metalowe przeznaczone do użytku w magazynach muszą gwarantować zarówno odpowiednią wytrzymałość i nośność dopasowaną do rodzaju składowanych towarów, jak i pełne bezpieczeństwo dla pracowników zajmujących się obsługą magazynu oraz przechowywanych na nich produktów. Ze względu na wymogi dotyczące optymalnego rozstawienia i eksploatacji, montaż regałów metalowych powinien być przeprowadzany przez wyspecjalizowane

Co należy do specjalistycznej naprawy regałów?

Co należy do specjalistycznej naprawy regałów?

Efektywna obsługa magazynu i sprawne wykonywanie wszystkich czynności związanych z poszczególnymi procesami logistycznymi wymagają korzystania z wielu urządzeń transportu bliskiego. Przemieszczanie składowanych towarów wiąże się zawsze z możliwością popełnienia błędu i spowodowania uszkodzenia zarówno środka transportu, jak i regału magazynowego. Ze względu na pełnioną przez regały funkcję, ich duże

Na czym polega serwis regałów magazynowych?

Na czym polega serwis regałów magazynowych?

Regały magazynowe muszą gwarantować odpowiednią nośność i stabilność przez cały czas użytkowania. Wszelkie awarie mogą prowadzić do groźnych w skutkach wypadków, zagrażających zdrowiu i życiu osób zajmujących się obsługą magazynu. Uszkodzenie skutkujące częściowym lub całkowitym zawaleniem się regału oznaczałoby również duże straty materialne związane ze zniszczeniem

5 zalet metalowych regałów magazynowych

5 zalet metalowych regałów magazynowych

Dobra organizacja przestrzeni magazynowej to klucz do zachowania prawidłowej logistyki produkcji, dostaw i dystrybucji. Uporządkowana przestrzeń gwarantuje szybkość działania, a także płynność pracy. Niezawodnymi elementami każdego magazynu są regały. Wśród nich wciąż największym zainteresowaniem cieszą się regały metalowe, które posiadają bardzo wiele zalet.