Blog

Regały magazynowe

Regały magazynowe

W hali magazynowej istotną rolę odgrywa właściwa organizacja przestrzeni. Dzięki temu łatwo można odnaleźć ładunek. Kluczową rolę w prawidłowym i bezpiecznym składowaniu materiałów, odgrywają odpowiednio dobrane regały magazynowe. Dzięki nim możliwe jest prawidłowe rozmieszczeni większej ilości towaru w przemyślany sposób.

Wybór regałów do magazynu

Wybór regałów do magazynu

Odpowiedni wybór regałów magazynowych może zaoszczędzić w przyszłości wielu kłopotów i kosztów.  Przy wyborze regałów magazynowych warto określić nasze potrzeby oraz wziąć pod uwagę kilka czynników. Dobrze zwrócić uwagę na procesy zachodzące w firmie i ustalić optymalną koncepcję logistyczną dla całego magazynu.

Bezpieczne regały magazynowe

Bezpieczne regały magazynowe

Magazyn jest środowiskiem pracy, w którym wypadki mogą być katastrofalne w skutkach. Dlatego podczas składowania materiałów bardzo ważną kwestią jest właściwe użytkowanie regałów magazynowych. Zgodnie z prawem istnieje obowiązek systematycznej kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywa na pracodawcy.